неділю, 31 травня 2020 р.

Консультації з історії, географії для 11 кл. (ЗНО)


                        Індивідуальні консультації для учнів, які готуються до ЗНО.

           
                                     Історія України:                               Географія:          
                                     1.Гончарук А.                                  1.Балибердін Є.   
                                     2.Канюк Я.                                       2.Кивгила О., Канюк Я.
                                     3.Мудрик В.                                     3.Северин Л.
                                     4.Мазур О.                                       4.Сич О.
                                                                                               5.Шкворець М.
                       Ми продовжуємо наші консультації по підготовці до ЗНО. Вони будуть проходити в різні тижні в різний час. Оголошення будуть на блозі. Цього тижня з 01.06 по 06.06. 2020 р. консультації в четвер і п'ятницю з 12.00 до 13.45 години в онлайн- режимі Zoom. Код входу та пароль незмінні.  Історія 12.00-12.45, географія 13.00-13.45.
                      Увага! Для консультації необхідно зазделегідь готуватися.  На цьому тижні ви працюєте за тестами ЗНО-2019 р.( всі сесії). Проходите їх обов'язково два рази. Після першого разу проходження записуєте бал, працюєте над помилками і потім проходите цей тест ще раз. Результат фотографуєте і надсилаєте мені на електронну пошту. Цю підготовку ви робите в понеділок- середу, тобто перед консультацією.

четвер, 28 травня 2020 р.

Оголошення для 9 класу від 28.05.2020 р.

   

       Завтра, 29.05.2020 р. о 9.00 початок свята останнього дзвоника в режимі реального часу в онлайн. Запрошуємо учнів класу, батьків, членів родин, друзів.

неділю, 24 травня 2020 р.

Завдання на 10 тиждень карантину для 11 класу


Дорогі ліцеїсти!  Сьогодні ви отримаєте завдання на десятий тиждень карантину, останній тиждень цього навчального року. Цей тиждень – тиждень повторення та підведення підсумків за семестр і навчальний рік.
      На десятий тиждень карантину пропоную таку структуру нашої роботи:
1.теми подані на тиждень (з числа тих предметів, які я у вас викладаю) відповідно до програми;
2.повторювати їх у будь-який зручний для вас час протягом  тижня;
3.повторення завершити до п’ятниці( 29.05.2020 );
4. З 25 по 27 травня 2020 р. оцінки будуть перенесені до класних журналів і виставлені семестрові, в 28 травня- річні оцінки
5.завдання знаходяться на блозі ліцею (https://economics8-11.blogspot.com/), а свої запитання, якщо виникнуть,  посилайте  на електронну пошту: getman2010@i.ua

                                                          З повагою Гетьман Людмила Іванівна.
Економіка
Тема: Практичне заняття. Аналіз та порівняння торгового та платіжного балансу різних країн. ( л/р №7). Підсумковий урок(дві години на тиждень).
 Скласти порівняльну таблицю за 2018, 2019 рр., проаналізувати інформацію, визначити тенденції змін зробити висновки.
 Мета. Формування навичок самостійної роботи при виконанні практичних завдань з економіки та узагальнення одержаних результатів.

           Історія України
Тема: Повторення. Підсумковий урок.(дві години на тиждень).
1.Підтвердіть фактами, або спростуйте твердження: подолання тоталітарних деформацій можливе за умови розширення функціональних можливостей української мови, яка в Україні і досі потребує захисту і підтримки( усно);
2.скорочення бюджетних асигнувань позначилися на загальному стані української науки(усно);
3.нагальною потребою авіаційної галузі залишається багаторічний дефіцит фінансових ресурсів для її розвитку(усно);
4.сучасна українська культура вражає стильовим розмаїттям та багатством форм(усно).

Всесвітня історія
Тема: Урок узагальнення (одна година на тиждень).
1.Основні тенденції розвитку світу в другій половині ХХ- на початку ХХІ ст.(стор.239,усно)
2.Національні та глобальні виклики(стор.240, усно).
3.Виміри цінностей людського буття у сучасному світі( стор.241, усно).
4.Україна у світовому співтоваристві( стор.241-242, усно).
           Опрацювати  підручник "Всесвітня історія" ,  стор.239-242.

Географія
         Тема: Урок узагальнення(одна година на тиждень) .
 1.Сталий (збалансований) розвиток. Поняття про сталий (збалансований) розвиток(стор. 174-175, повторити, усно).
 2.Досвід реалізації планів сталого (збалансованого) розвитку в різних країнах: успіхи і прорахунки (за матеріалами Інтернет- джерел, усно)
 3.Стратегія сталого (збалансованого) розвитку України(усно).
Поаторити (стор.140-175).

         Готуємось до ЗНО
Для тих ліцеїстів, які обрали історію та географію для ЗНО:
1.Історія: тести ЗНО минулих років, 2019 р.(всі сесії).
2.Георафія: тести ЗНО минулих років, 2019 р.(всі сесії).
Увага! Після проходження тестів відкриєте результат, сфотографуєте на смартфон і перекинете фото на електронну пошту getman2010@i.ua

Завдання на 10 тиждень карантину для 10 класу


Дорогі ліцеїсти!  Сьогодні ви отримаєте завдання на десятий тиждень карантину, останній тиждень цього навчального року. Цей тиждень – тиждень повторення та підведення підсумків за семестр і навчальний рік.
      На десятий тиждень карантину пропоную таку структуру нашої роботи:
1.теми подані на тиждень (з числа тих предметів, які я у вас викладаю) відповідно до програми;
2.повторювати їх у будь-який зручний для вас час протягом  тижня;
3.повторення завершити до п’ятниці( 29.05.2020 );
4. З 25 по 27 травня 2020 р. оцінки будуть перенесені до класних журналів і виставлені семестрові, в 28 травня- річні оцінки
5.завдання знаходяться на блозі ліцею (https://economics8-11.blogspot.com/), а свої запитання, якщо виникнуть,  посилайте  на електронну пошту: getman2010@i.ua

                                                          З повагою Гетьман Людмила Іванівна.
10 клас
Економіка
Тема: Урок узагальнення. Підсумковий урок(дві години на тиждень).
1.Основні положення курсу "Мікроекономіки".
2. Ринки факторів виробництва, загальна характеристика.
3. Закономірності та особливості діяльності факторних ринків.
4. Моделювання поведінки фірми на олігопольному ринку. Ламана крива попиту. Ціноутворення  на олігопольному ринку за таємним зговором.
5. Ринкова інфраструктура: біржі, банки, інші фінансово-кредитні посередники та служби зайнятості.
Розв’язати  завдання по збірнику задач з економіки  Г.О.Горленка № №299-315.

Історія України
Тема: Урок узагальнення(одна година на тиждень).
1.Основні тенденції соціально-економічного, політичного та культурного розвитку України в ХХ ст.(усно).
2.Періодизація історії України в ХХ на початку ХХІ ст. усно).
3.Основні події Української революції(стор.34-69, усно).
          4.Утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні (стор.121-196, усно).
          5. Внесок України у перемогу над нацизмом(стор. 227-246, усно).
           Повторення по підручнику "Історія України".
          Всесвітня історія
Тема: Урок узагальнення (одна година на тиждень).
          1. Держави між двома світовими війнами.
         2.Міжнародні конфлікти та крах багатонаціональних імперій у період Першої світової війни( стор.21-31, повторити, усно).
3.Вогнища напруженості в міжнародних відносинах: причини, сторони та наслідки протистояння( стор.46-72, повторити, усно).
4. Друга світова війна, її наслідки (стор.231-235, усно).
Повторення за матеріалами  підручника "Всесвітня історія" П.Полянського.

Географія
Тема: Повторення. Підсумковий урок( дві години на тиждень).
1.Головне завдання курсу географії у 10 класі(повторити, стор.4, усно).
2.Регіони світу за геосхемою ООН(робота з картою, стор.5, усно).
3.Політична карта та її особливості(стор.7, усно).
4.Загальна характеристика Європи.(стор.10-91, повторити, усно).
5.Чинники, що визначають місце країн Азії в міжнародному поділі праці(стор. 92-147, усно).
6.Особливості економіки країн Америки, Африки(стор.163-246,усно).
7.Україна в міжнародному просторі(стор.247-254,усно).
Повторення за матеріалами  підручника "Географія" С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко.
       
           Громадянська освіта

Тема: Повторення. Підсумкове узагальнення курсу "Громадянська освіта" (дві години на тиждень).
           1.Особистість та її ідентичність (висловити власну думку, усно).
           2.Права і свободи людини. Що визнаєте про механізми захисту прав людини (висловити власну думку, усно).
           3.Ефективна комунікація: стереотипи та упередження(стор. 52-56,усно).
           4.Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа(стор.114-117, усно).
           5. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту(стор.125-156, усно).
            6.Україна,Європа, світ. Європейський вибір України(стор.159-183, усно).
Повторення за матеріалами  підручника "Громадянська освіта" О. О. Гісем, О. О. Мартинюк.